ortu

 

onluk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada sağlık kurallarına uygunluk konusuna verilen önem artıkça, medikal tekstillerin bir kolunu oluşturan cerrahi giysilere verilen önem de artmıştır. Cerrahi giysiler, kişisel korunma ekipmanı olarak, virüslerin hastalara geçişini ve sağlık personelinin özellikle kan yoluyla geçen patojenlere maruz kalmasını en aza indirmek amacıyla kullanılan, steril ve steril olmayan alanlar arasında engel oluşturup, enfeksiyonları önlemek üzere tasarlanmış olan giysilerdir. Cerrahi giysi grubu içerisine ameliyat örtüleri, ameliyat önlükleri, maskeler, boneler ve galoşlar girmektedir. Cerrahi giysiler, tek ve çok kullanımlık olarak dokusuz yüzey ve dokuma kumaşlar kullanılarak üretilmektedirler. Cerrahi giysiler içerisinde en önemli yeri ameliyat önlükleri almaktadır.

Bu amaçla firmamız Türkiye çapında bu hizmeti vermeye karar vermiştir.

TÜM HASTANE TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ FİYAT TEKLİFİ İÇİN                 0212 250 70 42