hastane rayı

  • Ameliyathane yoğun bakım ve yeni doğan ünitelerinde antibakteriyal   kumaştan yatak ayırma perdesi
  • Sedye ara perdesi

Bir Cevap Yazın