Perde eksesuvarları

PERDE AKSESUVARLARI
perde aksesuarları taşıyıcılarından püsküllerine kadar perdelerimizin bütünleyici bileşenleridir. Perdenin tasarımına bağlı olarak
aksesuarlarına da ne kadar önem verirsek, aynı oranda kusursuz ve estetik bir sonuç çıkar. Aşağıdak göstermiş oludğumuz perde aksesuar... More

Perde ile ilgili terimler

Perde ile ilgili terimler Ambrans:     Fon perdeleri kenarlarına takılmak suretiyle broçol ve kuşakların takıldığı uçları süslemeli metal aksesuarlardır. Aplike:     Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu. Apre   :    Kumaşlara buruşmazlık özelliği veren bir tür boya. Atkı    :   Dokunacak kumaşın enine doğru atılan iplik doğrusuna atkı denir. Biye   :    Kumaşların kenarına kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit. Dolama  :    ...
More